Hans Gillingstam: Det svenska riksrådets världsliga medlemmar under medeltiden

Opuscula 12

Hans Gillingstam, Det svenska riksrådets världsliga medlemmar under medeltiden (2009, 110 s.). 100 SEK.

Ett riksråd tillkom under 1200-talet. Dess uppgift var att bistå kungen i styret av riket och vid interregnum företräda riket. En reglering av dess uppgifter, sammansättning, rättigheter och skyldigheter skedde genom Magnus Erikssons stadslag och allmänna landslag vid mitten av 1300-talet. Kungen skulle själv välja sitt råd, förutom ärkebiskopen så många biskopar och klerker han ville och därutöver tolv riddare och svenner, ett antal som ibland överskreds. Hans Gillingstam, vår främsta kännare av det medeltida frälset, har i denna bok sammanställt sina forskningar om riksrådets världsliga medlemmar till en behändig handbok.