Olle Ferm: Kung Magnus och hans smädenamn Smek

Opuscula 13

Olle Ferm, Kung Magnus och hans smädenamn Smek. Historien om en faktoid, dess ursprung, akademiska lansering och spridning (2009, 134 s.). 100 SEK.

Magnus Eriksson, kung mellan 1319 och 1363, har gått till eftervärlden under smädenamnet Smek. Vad betyder smädenamnet, kan man undra. I modern historisk litteratur undrar man inte. Där är man övertygad. Det förklenande tillnamnet sätts entydigt i samband med den homosexualitet Heliga Birgitta anklagade honom för. Men det är en rejäl missuppfattning. I varje fall var det inte det man tänkte på, då man under senmedeltiden lanserade detta öknamn tillsammans med ett annat, Fåne, numera alldeles bortglömt. Sammankopplingen med det förklenande tillnamnet och Heliga Birgittas förebrådelse kom långt senare. Hur, var och när missuppfattningen av öknamnet tillkom och så småningom slog igenom kan man läsa i denna bok.