Herman Schück: Kyrka och rike

Scripta minora 11

Herman Schück, Kyrka och rike – från folkungatid till vasatid (2005, 317 s.). SLUTSÅLD, Out of print.

I denna bok behandlas skilda problem i äldre svensk historia. De nio uppsatserna faller i fyra grupper. ”Härskarna” består av biografiska artiklar om riksbyggarna Birger Jarl och Magnus Ladulås. ”Kyrkan” belyser den medeltida svenska kyrkans organisation och internationella kontakter. Klassiska problem, som den svenska riksdagens uppkomst och senmedeltidens styresformer, behandlas i tre avsnitt under titeln ”Riket”. I ”Skrivarna” ingår en föreläsning om Engelbrektskrönikan och en uppsats om den skriftliga kvarlåtenskapen efter en öländsk sockenpräst, som slutade sitt liv som klosterbroder i Vadstena på 1400-talet.