Göran Dahlbäck et al. (red.), Medeltidens mångfald

Scripta minora 16

Göran Dahlbäck et al. (red.), Medeltidens mångfald. Studier i samhällsliv, kultur och kommunikation tillägnade Olle Ferm (2008, 415 s.). 100 SEK.

Medeltidens mångfald är en hyllningsskrift till Olle Ferm, professor i medeltidshistoria vid Stockholms universitet, och mellan dess pärmar ryms såväl medeltid som mångfald. I tjugoen uppsatser behandlar forskarkolleger från Danmark, Frankrike, Storbritannien, Tyskland – och förstås Sverige – en lång rad skiftande ämnen, problem och frågeställningar. I myllret av människor som figurerar i boken finner man Alexander den store, Heliga Birgitta, S:t Berhard, Hans Brask, Karin Månsdotter, munkar, prelater, riddare, biskopar, kungar och ”vanligt folk”. Miljöerna är hämtade från både stad och land, från hov, kloster, skrivarstugor, bibliotek, kyrkor och vanliga bondgårdar, från när och fjärran: Alvastra, Stockholm, Uppsala, Vadstena, Grekland, Paris, S:t Gallen, Orienten. Olle Ferm är en bred och öppen forskare; kunnig, nyfiken och teoretiskt välorienterad. Boken speglar detta och försöker förmedla en bild av medeltiden såsom vi tror att Olle upplever den – komplex, mångsidig och lockande.