Nådendal – Vallis Gratiae. Finlands Birgittakloster

Scripta maiora 10

Charlotte Cederbom, Olle Ferm och Staffan Nyström (utg.): Nådendal – Vallis Gratiae. Finlands Birgittakloster (2018, 167 pp). ISBN 978-91-88568-75-5. SEK 150.

År 1438 beslutade det svenska riksrådet att ett Birgittakloster skulle grundas i Finland, som då var en del av det svenska riket. Klostret fick namnet Nådendal, på latin Vallis Gratiae. Efter vissa etableringsproblem fann det nya klostret en varaktig stad i Ailos norr om Åbo. Runt klostret växte, liksom i Vadstena, Nådendals moderkloster, snart ett stadssamhälle fram, där borgerliga näringar som handel och hantverk bedrevs. Klostret kom att existera i nära 150 år, låt vara under mycket skiftande konjunkturer. Den bästa perioden inföll i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet, trots att pest och krig tidvis innebar svåra påfrestningar.

En radikal förändring kom med reformationen under 1500-talet, då klostret blev av med sina egendomar och konventet måste anpassa sig till den nya ordningen, innan det definitiva slutet kom mot århundradets slut. Men allt försvann inte. Nådendals stad överlevde förändringen och klosterkyrkan står kvar. I arkiv och bibliotek vittnar bevarade brev och böcker om klostertiden. Och Heliga Birgitta gör sig alltjämt påmind. Hon finns i form av träskulpturer och målningar i många sockenkyrkor.