Roger Andersson (utg.): Heliga Birgittas texter på fornsvenska. Birgittas Uppenbarelser. Bok 4.

Editiones 12

Roger Andersson (utg.): Heliga Birgittas texter på fornsvenska. Birgittas Uppenbarelser. Bok 4. 2018. SEK 150. ISBN 978-91-88568-74-8.

Heliga Birgittas Uppenbarelser, tillkomna under en lång följd av år på 1300-talet, har alltid fascinerat genom sin religiösa kraft, sin politiska udd, sin osminkade ärlighet och sitt drastiska och vardagsnära bildspråk. Uppenbarelserna utgör inte endast en av höjdpunkterna i den svenska medeltida litteraturhistorien; de är även en central källa till kunskap om medeltidens religion och spiritualitet.

Birgittas biktfäder spelade en viktig roll vid redigeringen av texterna och ansvarade för att de översattes till latin. Detta var viktigt eftersom en kanonisationsprocess inleddes mycket snart efter hennes död: hon dog 1373 och helgonförklarades redan 1391. Vi får anta att åtskilliga uppenbarelser förelåg på svenska som utkast eller preliminära versioner innan de översattes till latin och några av dessa finns ännu i behåll. Huvuddelen av den fornsvenska text som vi känner idag är dock ett resultat av en återöversättning från latinet utförd på 1380-talet. Det var denna version som vann störst spridning utanför klostret i Vadstena, bland annat i form av beställningsarbeten från olika adliga miljöer.

I ramprojektet Heliga Birgittas texter på fornsvenska publiceras Birgittas samtliga texter på fornsvenska, dels i tryckta kritiska editioner, dels digitalt i form av diplomatariska transkriptioner av samtliga handskrifter. Detta är den fjärde volymen av den textkritiska editionen och den omfattar uppenbarelsernas fjärde bok. Var och en av de etthundrafyrtiosex uppenbarelserna är försedd med en utförlig innehållssammanfattning.