Lasse Mårtensson: Den fristående versionen av Karls þáttr vesæla

Editiones 5

Lasse Mårtensson, Den fristående versionen av Karls þáttr vesæla. Undersökning, utgåva och översättning (2013). 150 SEK.

Förutsättningarna för den isländska kortsagan Karls þáttr vesæla är att Magnus, son till Olaf den helige, befinner sig i Gårdarike hos kung Jarizlev och dennes svenska hustru Ingegärd. I Norge har Sven, son till kung Knut och Alfiva, makten efter Olaf den heliges död. Två bröder i Norge vid namn Karl och Björn beger sig till Gårdarike på handelsfärd. De tas tillfånga, men släpps med det villkoret att de skall bege sig tillbaka till Norge för att vinna över folket till företaget att göra Magnus till kung. Sagan berättar om Karls och Björns vedermödor under detta uppdrag, och om hur Karl får utstå så stora lidanden att han får binamnet den vesälle, hinn vesæli.

Sagan finns i två redaktioner. En ingår i ett större sammanhang, nämligen som en inledning till kungasagan om Magnus den gode Olafsson i handskrifterna Morkinskinna och Flateyjarbók. Vidare finns den bevarad självständig i en fristående redaktion. I denna bok diskuteras förhållandet mellan de två redaktionerna, och sedan undersöks utförligt de två medeltida textvittnena med den fristående redaktionen, AM 557 4˚ och AM 533 4˚. Texten i båda dessa handskrifter redovisas i diplomatariska utgåvor, och till sist följer en översättning av den fristående redaktionen av Karls þáttr vesæla, baserad på AM 557 4˚ .