Örjan Lindberger: Medeltid – tidsspegel

Lectiones 1

Örjan Lindberger, Medeltid – tidsspegel. Om Hans nådes tid (2001, 19 s.). 25 SEK.

Hans nådes tid är är Karl den stores tid under slutet av 700-talet och början av 800-talet. Eyvind Johnsons roman med denna titel är – bland annat – en skildring av människoöden under denna tid. Den bygger på ingående studier av dåtida material. Hur Eyvind Johnson använt sina källskrifter som underlag för sin berättelse och sin människoskildring beskrivs här av Örjan Lindberger. Han hävdar att romanen kan läsas som en tidsspegel, en spegling av människans utsatthet under den våldsamma och omvälvande epok som var Karl den stores.