Bayeuxtapeten: En broderad krönika från 1000-talet

Scripta maiora 9

Herman Bengtsson, Agneta Ney och Staffan Nyström (red.), Bayeuxtapeten: En broderad krönika från 1000-talet (2018, 248 pp). ISBN 978-91-88568-72-4. SEK 200:-.

Bayeuxtapeten är en färgrik broderad linnebonad, cirka 70 meter lång och en halv meter hög, som förvaras i det forna biskopspalatset (nu museum) i Bayeux i Frankrike. Den är sannolikt tillverkad på 1070-talet och skildrar i 58 fortlöpande scener Vilhelm Erövrarens tåg mot England och slaget vid Hastings 1066 samt de händelser som föregick detta. Bayeuxtapeten är ett magnifikt konstverk som förutom att redogöra för ett viktigt historiskt skeende också ger ovärderliga inblickar i den medeltida människans liv och vardag. I den här boken ger sju forskare verksamma i Sverige, Danmark och Norge nya perspektiv och synpunkter på tapetens innehåll i stort och smått. Av bokens åtta kapitel ägnas de två första åt en mer allmän beskrivning och analys av tapetens bakgrund, tillkomsthistoria samt huvudsakliga budskap och skeenden, medan de övriga sex kapitlen analyserar tapetens marginaler, skepp, dräkter, vapen, hästar och hundar samt de avbildade människornas kroppsspråk och gester. Hela tapeten återges i färg i boken, såväl i en samlad svit i slutet som i en mängd utspridda detaljer och utsnitt. Även många andra jämförande illustrationer ingår.