Elin Andersson: Gråbrödernas diarium

Facsimilia 2

Elin Andersson, Gråbrödernas diarium. Ett vittnesbörd från senmedeltidens Stockholm. Utgåva, översättning och faksimil av handskriften A 21 i Kungliga biblioteket (2017, 186 s.). ISBN 978-91-88568-70-7

Franciskanerna, ”gråbröderna”, kom till Norden under 1200-talet. Med stöd av kung Magnus Ladulås inrättade de ett konvent i Stockholm runt år 1270. De var verksamma i Stockholm fram till reformationen och spelade en viktig roll – socialt, religiöst och kulturellt – i staden och omgivningen.

Handskriften A 21 är konventets diarium och förvaras vid Kungliga biblioteket. Boken var ursprungligen avsedd som nekrologium, en förteckning över dödsdagar, och påbörjades under 1300-talet. På ett tidigt stadium i handskriftens historia övergick bröderna till att använda boken för att nedteckna notiser av skilda slag, t.ex. viktiga lokala eller nationella händelser. På de första bladen i handskriften har dessutom franciskanbrodern Knut Jönsson vid 1400-talets slut nedtecknat en lång hyllningsdikt till ärkebiskopen Jakob Ulfsson.

Gråbrödernas diarium är en rik källa till kunskap om händelser och personer i det medeltida Stockholm. Vi möter änkan som donerar pengar till franciskanerna och riddaren som mördas framför högaltaret i klosterkyrkan. Vi läser om farsoter, uppror och bränder. I spridda ögonblicksbilder passerar kända och okända personer förbi.

Boken innehåller en utgåva och översättning av den latinska texten samt faksimilutgåva av handskriften.