Per-Axel Wiktorsson (utg.): Schacktavelslek med Äktenskapsvisan

Editiones 9

Wiktorsson, Per-Axel (utg.): Schacktavelslek med Äktenskapsvisan (2016). SEK 150:-. ISBN 9789188568670.

schack_450x820Schacktavelslek är politisk allegori, skriven på vers, från svensk senmedeltid. Den anonyme författaren utnyttjar schackspelet för att tala om vad olika grupper har att göra så att det svenska riket, statt i förfall och hotat av undergång, i stället skall frodas och blomstra. Texten är en fri bearbetning av dominikanen Jacobus de Cessolis vitt spridda Liber de ludo scaccorum. Schacktavelslek är kortare än Jacobus verk och uppmärksammar främst de högre klasserna, vilket förklaras av att författaren anser att de har störst ansvar för samhällsordningen. Till beskrivningen av schackpjäserna fogas ofta exemplifierande berättelser. En av dem, den s.k. Äktenskapsvisan, är infogad utan att ha ett direkt samband med dikten i övrigt.

Den svenska texten är bevarad i två handskrifter från 1400-talet: en längre version i Den Arnamagnæanske Samling i Köpenhamn (AM 191 fol, ”Codex Askabyensis” i Den Arnamagnæanske Samling, vid Köpenhamns Universitet) och en kortare i ”Fru Elins bok” (KB, D3). Texterna trycks här parallellt med varandra. I inledningen tas olika aspekter på innehållet upp, t.ex. källor, ordspråk, versmått och hänvisningar till Bibeln.