Lena Peterson: ”En brisi vas lina sunn … ”

Opuscula 15

Lena Peterson, ”En brisi vas lina sunn, en lini vas unaR sunn … En þa barlaf …”. Etymologiska studier över fyra personnamn på Malsta- och Sunnåstenarna i Hälsingland (2012). 100 SEK.

Runstenarna från Malsta och Sunnå i Hälsingland, idag förvarade i Hälsinglands museum i Hudiksvall, hör av flera skäl till de mer kända av Sveriges vikingatida runstenar. De är ristade med en stavlös variant av runorna, s.k. hälsingerunor, de redovisar en genealogi som omfattar hela sju generationer och de ger oss tolv vikingatida personnamn. Av dessa namn har åtta tolkats tidigare medan de fyra i denna boks titel inte kunnat ges en tillfredsställande förklaring. Men här behandlas nu de båda inskrifterna på nytt och de hittills dunkla personnamnen analyseras sakkunnigt och ingående: »En brisi vas lina sunn, en lini vas unaR sunn … En þa barlaf …»