Åke Nisbeth: Ordet som bild

Scripta maiora 1

Åke Nisbeth, Ordet som bild. Östgötskt kalkmåleri vid slutet av 1300-talet och början av 1400-talet (1995, 308 s.). 50 SEK.

Östergötlands senmedeltida kalkmålningar har inte ägnats samma uppmärksamhet som Mälarlandskapens. Karaktäristiskt är att de mest omfattande och ur alla synpunkter mest innehållsrika målningarna, de i Risinge gamla kyrka, hittills har avbildats fullständigt bara en enda gång – i litografier av Nils Månsson Mandelgren från 1862. De liksom andra målningar av samma mästare – som givits anonymnamnen Kapitelsalsmästaren och Risinge-mästaren – har visserligen nämnts i de flesta samlingsverk, men någon grundligare presentation har de inte beståtts. Syftet med denna bok är att beskriva, avbilda och tolka de målningar som inleder det sengotiska monumentalmåleriet i landskapet, nämligen målningarna i nunnornas kapitelsal i Vadstena, i Östra Eneby kyrka, i Risinge gamla kyrka och i Örberga kyrka. Dessutom presenteras de endast i fragment bevarade målningarna från Horn och Torpa. Målningarnas datering, deras förhållande till samtida konst på kontinenten och de inblickar de ger i sin tids sanhälle, trosliv och historia diskuteras. Det rika bildmateralet är nytt och till större delen framtaget för denna bok.