Stefan Mähl: Det senmedeltida Stockholm

Lectiones 9

Stefan Mähl, Det senmedeltida Stockholm – en språklig och kulturell smältdegel (2010, 20 s.). 40 SEK.

Den nordtyska närvaron i de svenska städerna under medeltiden har sin bakgrund i den tyska expansionen mot Östersjöns kuster under 1100-talet. Från nygrundade städer som t.ex. Lübeck och Stralsund riktade sig tyskarnas intresse först mot Gotland och staden Visby, senare också mot städer på fastlandet. I senmedeltidens Stockholm bodde och verkade många nordtyskar. De tillhörde det övre skiktet i staden och hade ett stort inflytande på stadens styrelse. I föreliggande skrift redogör Stefan Mähl för valda delar av det intensiva språk- och kulturmöte mellan svenskar och tyskar som ägde rum i senmedeltidens Stockholm.