Roger Andersson (utg.): Tre politiska pamfletter från 1460-talets Sverige

Editiones 3

Roger Andersson (utg.), Tre politiska pamfletter från 1460-talets Sverige. Med ett bidrag om Danske kong Christierns handel av Carl Claeson, Ebba Edberg och Peter Isotalo (2011). 100 SEK.

Under den s.k. Kalmarunionen (1397–1523) mellan de tre nordiska rikena rådde ständiga spänningar mellan de nationella särintressena och unionspolitiken. Ett tydligt utslag i svensk historia av detta var Engelbrektsupproret på 1430-talet riktat mot unionskungen Erik av Pommern. Senare förde Karl Knutsson (Bonde) en mångårig kamp mot den danske unionskungen Kristian I och hans allierade, däribland den svenske ärkebiskopen Jöns Bengtsson (Oxenstierna). I den politiska polemik som blev ett resultat av dessa motsättningar författades och spreds olika pamfletter eller nidskrifter, i vilka Karl Knutsson ofta framställs som Sveriges rättmätige kung och herre.

I denna bok presenteras nyutgåvor av tre sådana pamfletter: den stora uppgörelsen med den orättfärdige kung Kristian som kallas Danske kong Christierns handel från 1466; vidare en anonym flygskrift som samma år spreds i trakterna av Mora, och slutligen ett brev från Karl Knutsson till domkapitlet i Uppsala skrivet år 1464 i vilket kung Karl nagelfar ärkebiskopen Jöns Bengtssons påstådda förbrytelser.

Som ett komplement till textutgåvorna publiceras en separat analys av Danske kong Christierns handel med utgångspunkt i begrepp som nationalism och frågan om vem som egentligen är svensk.